Bakalárske práce

Z kiwiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Wiki praca.png
Návod, ako do kiwiki vložiť študentskú práca

Pomoc:Vloženie študentskej práce do wiki

Zoznam bakalárskych prác

Na tejto stránke sú odkazy na bakalárske práce vypracované na Fakulte mechatroniky TnUAD rozdelené podľa akademických rokov.


Počet vložených prác: 2

 • Rozšíření informačního systému EPI, s.r.o. na mobilní platformu Android
 • Generování PDF výstupů v publikačním systému Mediawiki


Počet vložených prác: 16

 • Spokojnosť zákazníka a jej význam v manažérstve kvality
 • Motivácia pracovníkov
 • Posudzovanie zhody technických vlastností výrobku podľa zákona o zhode so zameraním na služby vo vybranej firme
 • Návrh jednotnej vizuálnej prezentácie FM TnUAD
 • Zvyšovanie komplexnej bezpečnosti podniku
 • Motivácia zamestnancov v organizácii ku kvalite
 • Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov
 • Aplikácia vybraných nástrojov projektového manažérstva
 • Analýza podnikových procesov vo vybranej organizácii
 • Aplikácia moderného nástroja manažérstva kvality v konkrétnej firme
 • Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008
 • Komunikácia manažéra
 • Riadenie toku materiálov pomocou logistiky
 • Výber relevantného súboru nástrojov pre hodnotenie kvality vzdelávania
 • Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel
 • Softvérová podpora metód a nástrojov plánovania kvality


Počet vložených prác: 14

 • Systém tvorby rozvrhu
 • Off-line funkcionalita on-line web aplikácií
 • Štatistický modul v systéme rozvrhu FM
 • Autonómny systém pre zber teplotných dát z pôdneho profilu
 • Otvorené formáty súborov kancelárskych softvérov
 • Poloautomatický parkovací systém
 • Aplikácie teórie grafov a teórie hier v rozhodovacích problémoch
 • Bezpečnosť webových aplikácií
 • Metódy riešenia optimalizačných problémov
 • Nastavenie priority procesu a vplyv na jeho činnosť v operačnom systéme
 • Implementácia protokolu RC5 na platforme procesora Cypress
 • Použitie mikrouchopovačov MEMS
 • Porovnanie výkonnosti virtualizačných softvérových produktov
 • Fotoelektrický parkovací senzor

Počet vložených prác: 3

 • Simulácia a modelovanie technologických procesov pomocou stavebnice FESTO
 • Pokročilé vlastnosti skiptovacích jazykov
 • Webové služby v Jave
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Rýchle linky
Nástroje
Tlačiť/exportovať