Nastavenie priority procesu a vplyv na jeho činnosť v operačnom systéme (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Martin Cibulka
Študijný program: Mechatronika
Téma: Nastavenie priority procesu a vplyv na jeho činnosť v operačnom systéme

Zadanie:
 1. Analýza a opis procesov v operačnom systéme
 2. Spôsob nastavenia priority procesu pomocou systémových funkcií
 3. Zmapovanie spôsobov nastavenia priority procesu pomocou softvérových nástrojov
 4. Tvorba programových aplikácií vo vývojovom prostredí vyššieho programovacieho jazyka
 5. Testovanie a overenie zisteného riešenia
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. Kvasnica, Operačné systémy I, TnUAD, Trenčín 2009.
 2. Madnick, Donovan, Operační systémy, SNTL, Praha 1983, kap. 1-6.
 3. Plášil, Staudek, Operační systémy, SNTL, Praha 1992, kap. 5.
 4. Basch, Princípy operačního systému UNIX, SAS, Praha 1993, kap. 1-3. Preklad Felbád.
 5. Hořejš, Brodský, Staudek, Struktúra počítačú a jejich programového vybavení, SNTL, ALFA, 1982.
 6. Programovaní ve Windows pomocí MFC, Computer Press, 2000, kap. 17.
 7. Microsoft Corporation, Microsoft Windows 2000 server Správa systému, Computer Press, 200, kap. 7,10. Preklad Roubíček.
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Peter Kvasnica, PhD.
Konzultant: Ing. Peter Kvasnica, PhD.

V Trenčíne, 13. 1. 2010


doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD