Systém tvorby rozvrhu (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Milan Porubský
Študijný program: Mechatronika
Téma: Systém tvorby rozvrhu

Zadanie:
  1. Oboznámte sa s problematikou tvorby rozvrhu na FM TnUAD
  2. Navrhnite databázovú schému, ktorá by modelovala vzťahy vyskytujúce sa pri tvorbe rozvrhu
  3. Identifikujte obmedzenia (časové, priestorové, kapacitné), ktoré vznikajú pri tvorbe rozvrhu.
  4. Vytvorte internetovú aplikáciu, ktorá by dovoľovala návrh rozvrhu.
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, Joe Fawcett, Ajax – Profesionálně, Zoner Press, 2007, ISBN 8086815770
  2. Luboslav Lacko, Ajax, Computer Press, 2008, ISBN 8025121085
  3. Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1–4, Addison-Wesley Professional
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Juraj Ďuďák
Konzultant: Ing. Juraj Ďuďák

V Trenčíne, 13. 1. 2010


doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD