Implementácia protokolu RC5 na platforme procesora Cypress (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Július Jančo
Študijný program: Mechatronika
Téma: Implementácia protokolu RC5 na platforme procesora Cypress
Zadanie:


Na základe dostupnej literatúry spracujte prehľad špecifikácie protokolu RC5 a navrhnite algoritmus jeho implementácie. V jazyku assemblera procesoru M8C na platforme procesora Cypress PSoC implementujte obojsmerný konvertor protokolu RC5-RS232.

Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:


  1. http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
  2. M8C Assembly Language User Guide
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: RNDr.Peter Fabo, PhD.
Konzultant: Ing. Juraj Ďuďák

V Trenčíne, 13. 1. 2010


doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD