Pomoc:Vloženie študentskej práce do wiki

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Čo je dôležité

Každá práca je rozdelená do kapitol. Na kiwiki bude každá kapitola študentskej práce uložená ako samostatná wiki stránka. Preto:

 • Pre každú kapitolu zvolte výstižný názov, ktorý bude charakterizovať obsah kapitoly.
  • Názov "Teoretické východiská" alebo "Praktické riešenie" nie sú vhodné.
  • Namiesto nich zvoľte "Teoretické východiská pri posudzovaní kvality procesu výučby na FM TnUAD" alebo "Praktické riešenie úlohy zavedenia systému kvality na FM TnUAD"
 • Obsah práce, sa vkladá ako čistý text. O sformátovanie práce sa postará systém wiki. Formát, ktorý je treba použiť je iba:
  • Označenie nadpisov
  • Vloženie obrázkov
  • Vloženie odrážkových a číselných zoznamov

Ako sem vložím svoju prácu?


Pri vytváraní wiki stránok študentských prác, sa prosím riaďte nasledujúcimi pokynmi!

0. Zadefinovať kategórie súvisiace s danou prácou

Je to nepovinná časť. Slúži na lepšie rozdelenie do kategórií.

 • Odporúčané kategórie:
  • Názov oblasti, do ktorej práca spadá.

Príklad vloženia kategórie:

[[Kategória:Informatika]]
[[Kategória:Skriptovacie jazyky]]

1. Hlavička práce

Pre hlavičku práce je vytvorená šablóna Hlavička_FM, ktorá má 6 parametrov. Parametre sú oddelené znakom "|". Popis parametrov

 1. Názov práce. Pre automatické doplnenie názvu použite premennú {{PAGENAME}}
 2. Meno študenta
 3. Meno vedúceho práce
 4. Akademický rok
 5. Typ práce (Bakalárska práca, Ročníková práca, Diplomová práca)
 6. Študijné zameranie


Príklad:

{{Hlavička_FM
|{{PAGENAME}}
|Jožko Študent
|prof. Dalimil Múdry
|2008/2009
|Bakalárska práca
|Mechatronika
}} 

2. Navigačné menu práce

Každá kapitola záverečnej práce bude jedna wiki stránka. Navigačné menu slúži na jednoduché prechádzanie medzi kapitolami práce.

Odporúčané názvy pre wiki stránky:

 • Ak má záverečná práca názov napríklad "Využitie efektívnej zážitkovej metódy", rovnaký názov bude mať aj prvá wiki stránka.
 • Názvy ďalších stránok budú korešpondovať s názvami kapitol. Názvy týchto stránok (a kapitol) voľte tak, aby bolo z názvu jasné o čo ide (nepoužívate neurčité názvy a v názvoch sa neodkazujete na iné kapitoly.


Pre vytvorenie navigačného menu použite nasledujúcu šablónu (Šablóna Praca uvod). Šablóna má 3 povinné parametre a 14 nepovinných parametrov:

 1. Číslo kapitoly
 2. Názov práce, resp. názov prvej wiki stránky práce
 3. Názov prvej kapitoly
 4. Názov druhej kapitoly
 5. Názov tretej kapitoly
 6. Názov štvrtej kapitoly
 7. Názov piatej kapitoly
 8. Názov šiestej kapitoly
 9. Názov siedmej kapitoly
 10. Názov ôsmej kapitoly
 11. Názov deviatej kapitoly
 12. Názov desiatej kapitoly
 13. Názov jedenástej kapitoly
 14. Názov dvanástej kapitoly
 15. Názov trinástej kapitoly
 16. Názov štrnástej kapitoly
 17. Názov pätnástej kapitoly

Hrubo písané položky sú povinné. Ukážka použitia:

{{Praca_uvod
|Tu vložte číslo kapitoly, ktorú píšete
|Tu vložte názov práce
|Tu vložte názov prvej kapitoly
|Tu vložte názov druhej kapitoly
|Tu vložte názov tretej kapitoly
|podľa potreby doplniť ďalšie kapiotly}}

Záver práce a použitá literatúra budú napísané na poslednej wiki stránke. Práca môže pozostávať s maximálne 15 kapitol.

Nevytvárajte kapitoly s názvom: Úvod, Záver, Použitá literatúra !!!

 • Úvod je časťou prvej kapitoly
 • Záver a Použitá literatúra sú časťou poslednej kapitoly

3. Abstrakt práce

Pte vloženie abstraktu existuje šablóna s názvom "abstrakt". Použitie šablóny

 • šablóna má 2 parametre
  • vložte abstrakt v slovenčine
  • vložte abstrakt v angličtine
{{abstrakt
| abstrakt v slovenskom jazyku
| abstract in english
}}

4. Práca

 • Následne vložte obsah práce.
 • Hlavičku uvádzajte len na prvej (hlavnej stránke) práce
 • Číslovanie treba zadefinovať v každej stránke s želaným číslom kapitoly
  • Číslo kapitoly sa určí prvým parametrom v šablóne Praca_uvod. Číslo kapitoly môže byť od 1 do 10.
 • Navigačné menu práce vložte na každú stránku. Na ďalších stránkach práce netreba toto menu meniť (Okrem čísla aktuálnej kapitoly).
 • Na načiatku každej kapitoly (okrem prvej) vložte prázdny nadpis prvej úrovne (= =), kvôli správnemu číslovaniu kapitol. Názov kapitoly (aj keď ho na wiki stránke neuvediete) sa zobrazí ako prvý, pretože sa zároveň jedná o názov wiki stránky.
 • Kategórie uvádzajte na každej stránke


Ako vzorovú prácu si môžte pozrieť Systém tvorby rozvrhu