Porovnanie výkonnosti virtualizačných softvérových produktov

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tnu wiki.png
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Mechatroniky
Fm wiki.png
Porovnanie výkonnosti virtualizačných softvérových produktov

zadanie práce
Bakalárska práca


Autor:
Pedagogický vedúci: Ing. Tomáš Páleník
Študijný odbor: Mechatronika
Akademický rok

2009/2010

Abstrakt

Cieľom práce je podať teoretický prehľad súvisiaci s virtualizáciou operačných systémov z pohľadu nielen softvérových, ale aj hardvérových riešení a technológií. V prvej kapitole je všeobecne predstavený pojem virtualizácia a jej základné princípy, kde súčasťou práce je aj širší prehľad virtualizačných softvérových produktov komerčného aj nekomerčného zamerania. V druhej časti práce sú vybraný traja zástupcovia konkurenčných produktov na poli virtualizácie operačných systémov, jednoducho dostupných, šírených zadarmo a veľmi dobre využiteľných aj pre bežných užívateľov. Je podaný prehľad z hľadiska inštalácie, vybavenia, nastavení a využiteľnosti a teoreticky sú vyhodnotené ich možnosti a schopnosti z hľadiska výkonu. V tretej, poslednej časti, je prakticky porovnaná výkonnosť jednotlivých produktov a ich komponentov. Na základe výkonnostných testov sú overené dedukcie z druhej časti práce a je podané celkové vyhodnotenie výkonnosti porovnávaných produktov.

Abstract

anglicky

Úvod ...

Virtualizácia, jej história a princípy

Pojem virtualizácia

História a vznik virtualizácie

Spôsoby a úrovne virtualizácie

Virtualizačné systémy a emulátory

Prednosti, nedostatky a yužitie virtualizácie