Bezpečnosť webových aplikácií (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Peter Magala
Študijný program: Mechatronika
Téma: Bezpečnosť webových aplikácií

Zadanie:
  1. Popíšte typy útokov na webové aplikácie
  2. Navrhnite opatrenia pre zabránenie napadnutia webového sídla
  3. Analyzujte bezpečnosť fakultných webových aplikácií a navrhnite bezpečnostné riešenia
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. McClure S., Scambray J., Kurtz G : Hacking bez tajemství, Computer press 2003, ISBN 80-7226-948-8
  2. McClure S., Scambray J., Kurtz G : WEB HACKING - Útoky a obrana, SoftPress, 2003, ISBN 8086497534
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Juraj Ďuďák
Konzultant: Ing. Tomáš Páleník

V Trenčíne, 6.10.2008


Ing. René Harťanský, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD