Základy informatiky - jazyk C

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Imbox draft.png
Toto je projekt, na ktorom sa ešte stále pracuje!!

Aj keď sú v tomto dokumente použiteľné informácie, ešte nie je dokončený. Svoje návrhy môžete vyjadriť v diskusii o tejto stránke.

Názov

Základy informatiky

Forma

Podklady k prednáškam a cvičeniam

Abstrakt

Podklady pre kurz programovania v jazyku C, časť 1: základy jazyka.


Základy informatiky - jazyk C


Riešené príklady

Algoritmy

Prvé programy

Podmienky

Cykly

Polia

Funkcie

Súbor

Vzorové príklady

Neriešené príklady


zdroj: Juraj Ďuďák, Zbierka úloh z algoritmizácie pre predmet Základy informatiky

ISBN: 978-80-8075-199-9


Referenčný manuál: C standard library

Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time


Referencie