Atoi (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia atoi

knižnica

stdlib.h

popis

Prevedie string na celé číslo int


Úplný funkčný prototyp:

int atoi(const char *str)

Podrobný popis funkcie

Interpretuje reťazec v parametri ako celé číslo typu integer.

Parametre

str
vyjadrenie čísla v parametri string reprezentujúce integer

Návratová hodnota

Táto funkcia vráti prevedené číslo typu string na integer. Ak nebolo možné vykonať platný prevod, vráti nulu.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 #include <string.h>
 4 
 5 int main () {
 6  int val;
 7  char str[20];
 8  
 9  strcpy(str, "98993489");
10  val = atoi(str);
11  printf("Hodnota stringu = %s, Hodnota integeru = %d\n", str, val);
12 
13  strcpy(str, "MTF STU");
14  val = atoi(str);
15  printf("Hodnota stringu = %s, Hodnota integeru = %d\n", str, val);
16  
17 return 0;
18 }

Výstup:

Hodnota stringu = 98993489, Hodnota integeru = 98993489
Hodnota stringu = MTF STU, Hodnota long int = 0

[1]

Referencie