Clock (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time


Funkcia clock

knižnica

<time.h>

popis

vráti počet tikov hodín


Funkčný prototyp:

clock_t clock(void)

Popis Funkcie

Funkcia clock() vracia približný čas procesora, ktorý program spotrebuje. Čas clock() závisí od toho, ako operačný systém prideľuje prostriedky procesu, a preto môže byť čas clock() pomalší alebo rýchlejší ako skutočný čas.[1]

Parametre

Táto funkcia nemá žiadny parameter

Návratová hodnota

Táto funkcia vráti približný čas procesora, ktorý je použítý programom a pri chybe vráti -1.

Príklad

#include <time.h>
#include <stdio.h>

int main () {
  clock_t start_t, end_t, total_t;
  int i;

  start_t = clock();
  printf("Štart programu, start_t = %ld\n", start_t);
  
  printf("Sken velkého cyklu, start_t = %ld\n", start_t);
  for(i=0; i< 10000000; i++) {
  }
  end_t = clock();
  printf("Koniec velkého cyklu, end_t = %ld\n", end_t);
  
  total_t = (double)(end_t - start_t) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("Celkový čas CPU: %f\n", total_t );
  printf("Ukončenie programu...\n");

  return(0);
}

[2]

Referencie