Exp (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia exp

knižnica

math.h

popis

Vypočíta hodnotu exponenciálnej funkcie so základom e a mocniteľom x. ([math]e^x[/math])


Úplný funkčný prototyp:

   double exp (   double x );
   float exp (    float x );
long double exp ( long double x );

Podrobný popis funkcie

Vypočíta hodnotu [math]e^x[/math]. Ak je výsledok mimo rozsah použitého dátového typu, funkcia vráti hodnotu HUGE_VAL a nastaví hodnotu globálnej premennej errno na hodnotu ERANGE.


Parametre

x
číslo s reálnou hodnotou

Návratová hodnota

Hodnota [math]e^x[/math]

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3 
 4 int main ()
 5 {
 6  double param, result;
 7  param = 5.0;
 8  result = exp (param);
 9  printf ("e ^ %lf = %lf.\n", param, result );
10  return 0;
11 }

Výstup:

e ^ 5.000000 = 148.413159.