Strstr (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia strstr

knižnica

string.h

popis

Nájde prvý výskyt podreťazca v retazci


Úplný funkčný prototyp[1]:

char *strstr(const char *haystack, const char *needle)

Podrobný popis funkcie

Funkcia nájde prvý výskyt podreťazca v retazci. Ukončovacie znaky '\0' sa neporovnávajú.

Parametre

haystack
Toto je hlavný reťazec C, ktorý sa má skenovať.
needle
Toto je reťazec, ktorý sa má hľadá v reťazci haystack.

Návratová hodnota

Táto funkcia vracia ukazovateľ k prvého výskytu v hlavnom retazci akejkoľvek z celej postupnosti znakov zadaných v podretazci alebo nulový ukazovateľ, ak sa sekvencia v retazci nenachádza. Vráti sa ukazovateľ na cieľový reťazec dest.

Príklad

#include <stdio.h>
#include <string.h>


int main () {
   const char retazec[20] = "Kiwiki";
   const char podretazec[10] = "wiki";
   char *ret;

   ret = strstr(haystack, needle);

   printf("Podretazec je: %s\n", ret);
   
   return(0);
}

Výstup:

Podretazec je: wiki

Referencie