Log10(jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia Log10

knižnica

math.h

popis

počíta desiatkový logaritmus


Úplný funkčný prototyp:

double log10(double x);

Podrobný popis funkcie

Funkcia log10 vráti hodnotu dekadického logaritmu.

Parametre

x
Hodnota použitá pri výpočte logaritmu x so základom 10. Ak je x záporné, funkcia log10 vráti chybu definičného oboru (domain error). Ak je x nula, funkcia log10 vráti chybu rozsahu.

Návratová hodnota

Funkcia log10x vracia hodnotu logaritmu.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3 
 4 int main () {
 5  double x, ret;
 6  x = 10000;
 7  
 8  /* hladanie logaritmusus pre hodnotu 10000 */
 9  ret = log10(x);
10  printf("log10(%lf) = %lf\n", x, ret);  //vypíše logartimus hodnoty 10000
11  
12  return(0);
13 }

Výstup:

log10(10000.000000) = 4.000000

[1]

Referencie