Strcpy (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia strcpy

knižnica

string.h

popis

Skopíruje reťazec do iného reťazca.


Úplný funkčný prototyp[1]:

char *strcpy(char *dest, const char *src)

Podrobný popis funkcie

Funkcia skopíruje reťazec, na ktorý odkazuje, zo src do dest .

Parametre

dest
Toto je ukazovateľ na cieľové pole, do ktorého sa má obsah skopírovať.
src
Toto je reťazec, ktorý sa má skopírovať.

Návratová hodnota

Vráti sa ukazovateľ na cieľový reťazec dest


Príklad

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main () {
   char src[40];
   char dest[100];
  
   memset(dest, '\0', sizeof(dest));
   strcpy(src, "Toto je http://www.kiwiki.info/index.php");
   strcpy(dest, src);

   printf("Skopírovaný retazec: %s\n", dest);
   
   return(0);
}

Výstup:

Skopírovaný retazec: Toto je http://www.kiwiki.info/index.php

Referencie