Strcat (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia strcat

knižnica

string.h

popis

Pripoji retazec na koniec 2 retazca.


Úplný funkčný prototyp[1]:

char *strcat(char *dest, const char *src);

Podrobný popis funkcie

Funkcia pripojí reťazec na ktorý odkazuje src na koniec reťazca, na ktorý odkazuje dest.

Parametre

dest
Toto je ukazovateľ na cieľové pole, ktoré by malo obsahovať reťazec C a mal by byť dostatočne veľký na to, aby obsahoval zreťazený výsledný reťazec.
src
Toto je reťazec, ktorý sa má pripojiť.

Návratová hodnota

Táto funkcia vráti ukazovateľ na výsledný cieľový reťazec.

Príklad

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main () {
   char src[50], dest[50];

   strcpy(src,  "Toto je zdroj");
   strcpy(dest, "Toto je ciel");

   strcat(dest, src);

   printf("Finálny retazec : |%s|", dest);
   return(0);
}

Výstup:

Finálny retazec: |Toto je cielToto je zdroj|

Referencie