Log(jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia log

knižnica

math.h

popis

Vypočíta prirodzený logaritmus


Úplný funkčný prototyp:

   double log (   double x );
   float log (    float x );
long double log ( long double x );

Podrobný popis funkcie

Vráti hodnotu prirodzeného logaritmu hodnoty x.

Prirodzený logaritmus je logaritmus pri základe e. Je to inverzná funkcie e exponenciálnej funkcii (exp). Pre výpočet dekadického logaritmu existuje funkcia log10.

Parametre

x
Reálne číslo.

Ak je x záporné, nastane chyba oboru (domain error). Hodnota globálnej premennej errno sa nastaví na hodnotu EDOM.

Ak je x nula, funkcia vráti hodnotu -HUGE_VAL a nastaví hodnotu globálnej premennej errno na hodnotu ERANGE.

Návratová hodnota

Prirodzený logaritmus z x.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3 
 4 int main ()
 5 {
 6  double param, result;
 7  param = 5.5;
 8  result = log (param);
 9  printf ("ln(%lf) = %lf\n", param, result );
10  return 0;
11 }

Výstup:

ln(5.500000) = 1.704748