Strchr (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia strchr

knižnica

string.h

popis

Hľadá prvý výskyt znaku c v reťazci


Úplný funkčný prototyp[1]:

char *strchr(const char *str, int c)

Podrobný popis funkcie

Funkcia hľadá prvý výskyt znaku c (nepodpísaný znak) v reťazci, na ktorý odkazuje argument str.

Parametre

str
Toto je reťazec C, ktorý sa má skenovať.
c
Toto je znak, ktorý sa má prehľadávať v str.

Návratová hodnota

Vráti sa ukazovateľ na prvý výskyt znaku c v reťazci str alebo NULL, ak sa znak nenájde.


Príklad

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main () {
   const char str[] = "http://www.kiwiki.info/index.php";
   const char ch = '.';
   char *ret;

   ret = strchr(str, ch);

   printf("Retazec po znaku: |%c| je - |%s|\n", ch, ret);
   
   return(0);
}

Výstup:

Retazec po znaku: |.| je - kiwiki.info/index.php

Referencie