Strcmp (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia strcmp

knižnica

string.h

popis

Porovná dva textové reťazce.


Úplný funkčný prototyp[1]:

int strcmp ( const char * str1, const char * str2 );

Podrobný popis funkcie

Táto funkcia začne porovnávať od prvého znaku oboch reťazcov. Ak sú si navzájom rovnaké, pokračuje s nasledujúcimi pármi, až kým sa znaky nebudú líšiť alebo kým sa nedosiahne koncový nulový znak. Táto funkcia vykoná binárne porovnanie znakov.

Parametre

str1
Prvý textový reťazec, ktorý budeme porovnávať s druhým textovým reťazcom.
str2
Druhý textový reťazec.

Návratová hodnota

Vráti integrálnu hodnotu označujúcu vzťah medzi reťazcami:

Vrátená hodnota Indikuje
<0 Prvý znak, ktorý sa nezhoduje, má v ptr1 nižšiu hodnotu ako v ptr2.
0 Obsah oboch reťazcov je rovnaký.
>0 Prvý znak, ktorý sa nezhoduje, má v ptr1 väčšiu hodnotu ako v ptr2.


Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <string.h>
 3 
 4 int main ()
 5 {
 6  char kluc[] = "jablko";
 7  char buffer[80];
 8  do {
 9   printf ("Uhadnes moje oblubene jedlo? ");
10   fflush (stdout); //vymaže výstup
11   scanf ("%79s",buffer); //načíta textový reťazec s maximálnou dĺžkou 79 znakov
12  } while (strcmp (kluc,buffer) != 0); //Porovná reťazec kluc a reťazec buffer
13  puts ("Spravne!");
14  return 0;
15 }

Výstup:

Uhadnes moje oblubene ovocie? hruska
Uhadnes moje oblubene ovocie? pomaranc
Uhadnes moje oblubene ovocie? jablko
Spravne!

Referencie