Itoa (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia itoa

knižnica

stdlib.h

popis

Prevedie celé číslo int na string


Úplný funkčný prototyp:

char * itoa ( int value, char * str, int base );

Podrobný popis funkcie

Funkcia prevádza celé číslo typu int na string.

Parametre

value
Celočíselná hodnota, ktorá sa prevedie na string.
str
Výsledné vyjadrenie čísla v dátovom type string. Dĺžka tohoto reťazca by mala byť taká, aby sa do neho zmestil výpis čísla (pre dvojkovú sústavu: (sizeof(int)*8+1), čiže pre 16-bitovú sústavu 17 a pre 32-bitovú sústavu 33.
base 
Sústava, v ktorej má byť číslo prevedené na string. Môže obsahovať hodnotu 2 až 36, kde 10 je desiatková sústava, 16 je hexadecimálna sústava a 8 je osmičková sústava. Ak je tento parameter záporný, tak je pred číslo vypísané znamienko mínus (-), inak je číslo vypísané bez znamienka.

Návratová hodnota

Táto funkcia vráti smerník na výsledný textový reťazec, čiže vlastne na parameter str.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 
 4 int main()
 5 {
 6 	int i;
 7 	char buffer[33];
 8 	printf("Zadajte cislo: ");
 9 	scanf("%d", &i);       //načítanie zadaného čísla
10 	itoa(i, buffer, 10);     //prevedenie čísla na string v desiatkovej sústave
11 	printf("DEC: %s\n", buffer); //výpis na monitor
12 	itoa(i, buffer, 16);     //prevedenie čísla na string v hexadecimálnej sústave
13 	printf("HEX: %s\n", buffer); //výpis na monitor
14 	itoa(i, buffer, 2);     //prevedenie čísla na string v osmičkovej sústave
15 	printf("BIN: %s\n", buffer); //výpis na monitor
16 
17 	return 0;
18 }

Výstup:

Zadajte cislo: 12
DEC: 12
HEX: c
BIN: 1100

[1]

Referencie