Fputc (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia putc

knižnica

stdio.h

popis

Zapíše znak do súboru.


Úplný funkčný prototyp:

int fputc ( int character, FILE * stream )

Podrobný popis funkcie

Zapíše znak do súboru a posunie v súbore kurzor o jeden znak. Táto funkcia je rovnaká ako funkcia putc, až na to, že funkcia putc môže byť použitá ako makro a funkcia fputc nie.

Parametre

character
Znak, ktorý bude zapísaný.
stream
Smerník na FILE (súbor), do ktorého chceme zapísať jeden znak.

Návratová hodnota

Táto funkcia vráti znak (unsigned char) alebo EOF pri chybe.

Príklad

Príklad zobrazuje, ako používať funkciu fputc. V príklade sú použité aj funkcie fgetc, fclose, fopen a feof.

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 
 4 int main() {
 5 	FILE * subor;
 6 	char text[] = "Ahoj svet!!";
 7 
 8     subor = fopen("test.txt", "w+");       //otvorenie súboru pre zapisovanie (sem zadajte vlastné umiestnenie súboru)
 9 
10     if (subor) {                 //overenie, či je súbor naozaj otvorený
11 		for (int i = 0; text[i] != '\0'; i++)
12           fputc(text[i], subor);     //zapisovanie po jednom znaku do súboru
13 		printf("Text zapisany do suboru.\n");
14         fclose(subor);            //zatvorenie súboru
15 	}
16 	else {
17 		printf("Subor sa nepodarilo otvorit.\n");
18 	}
19 
20     subor = fopen("test.txt", "r");       //otvorenie súboru pre čítanie (sem zadajte vlastné umiestnenie súboru)
21 
22     if (subor) {                 //overenie, či je súbor naozaj otvorený
23 		printf("Text zo suboru: ");
24 		char c;
25         while (!feof(subor)) {        //opakuje, pokiaľ nenájde koniec súboru
26             c = fgetc(subor);      //načítanie jedného znaku zo súboru
27             printf("%c", c);       //vypísanie načítaného znaku na obrazovku
28 		}
29         fclose(subor);            //zatvorenie súboru
30 	}
31 	else {
32 		printf("Subor sa nepodarilo otvorit.\n");
33 	}
34 
35 
36 	return(0);
37 }

Výstup:

Text zapisany do suboru.
Text zo suboru: Ahoj svet!!