Pow (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia pow

knižnica

math.h

popis

Umocní číslo na daný exponent


Úplný funkčný prototyp:

   double pow (   double zaklad,   double exponent );
long double pow ( long double zaklad, long double exponent );
   float pow (    float zaklad,    float exponent );
   double pow (   double zaklad,     int exponent );
long double pow ( long double zaklad,     int exponent );

Podrobný popis funkcie

Vypočíta základ umocnený na exponent: [math]zaklad^{exponent}\,\![/math]

Parametre

zaklad
reálne číslo.
exponent
reálne číslo.

Návratová hodnota

Základ umocnený na exponent.

Ak je hodnota výsledku príliš veľká a nedá sa reprezentovať návratovým typom, vygeneruje sa chyba rozsahu, kedy funkcia vráti hodnotu HUGE_VAL s daným znamienkom. Hodnota globálnej premennej errno bude mať hodnotu ERANGE.

Ak je základ záporný a exponent nie je celé číslo, alebo ak je základ nulový a exponent je záporný, vygeneruje sa chyba oboru (domain error). Hodnota globálnej premennej errno sa nastaví na hodnotu EDOM.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3 
 4 int main ()
 5 {
 6  printf ("7 ^ 3 = %lf\n", pow (7,3));
 7  printf ("4.73 ^ 12 = %lf\n", pow (4.73,12));
 8  printf ("32.01 ^ 1.54 = %lf\n", pow (32.01,1.54));
 9  return 0;
10 }

Výstup:

7 ^ 3 = 343.000000
4.73 ^ 12 = 125410439.217423
32.01 ^ 1.54 = 208.036691