Time (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia time

knižnica

<time.h>

popis

vráti počet sekúnd od 1.1.1970


Funkčný prototyp:

time_t time(time_t *second)

Popis funkcie

Táto funkcia vracia čas od 00:00:00 UTC, 1. januára 1970 (časová pečiatka Unix) v sekundách.

Parametre

second
Ukazovateľ na time_t, ktorý obsahuje hodnotu času. Ako alternatáva sa môže použiť hodnota NULL, čo znamená, že funkcia buráti hodnotu pre aktuálny čas.

Návratová hodnota

 • Táto funkcia vracia aktuálny kalendárny čas ako objekt typu time_t.
 • Ak argument nie je NULL, vráti hodnotu, ktorá je rovnaká ako má parameter second.
 • Ak sa funkcii nepodarí získať hodnotu z kalendára, vráti hdonotu -1.

Príklad 1

 1 #include <stdio.h> 
 2 #include <time.h> 
 3  
 4 int main () 
 5 { 
 6   time_t sekundy; 
 7    
 8   sekundy = time(NULL); 
 9   printf("Sekundy od Januára 1, 1970 = %ld\n", sekundy); 
10    
11   return 0; 
12 }

[1]

Referencie