Div (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia div

knižnica

stdlib.h

popis

Vydelí čitateľa menovateľom.


Úplný funkčný prototyp:

  div_t div(int numer, int denom)

Podrobný popis funkcie

Táto funkcia vydelí čitateľa menovateľom a vráti štruktúru v ktorej sa nachádza celočíselný podiel a zvyšok.

Parametre

numer
Čitateľ
denom
Menovateľ

Návratová hodnota

Funkcia vráti štruktúru div_t, ktorá obsahuje celočíselný podiel a zvyšok. Deklaráciu tejto štruktúry, ktorá je v knižnici <cstdlib.h> môžete vidieť nižšie:

typedef struct {
  int quot; //celočíselný podiel
  int rem;  //zvyšok
} div_t;


Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 
 4 int main() {
 5 	div_t vysledok;
 6 
 7 	vysledok = div(27, 4);
 8 	printf("Podiel cisla (27/4) = %d\n", vysledok.quot);
 9 	printf("Zvysok cisla (27/4) = %d\n", vysledok.rem);
10 
11 	vysledok = div(27, 3);
12 	printf("Podiel cisla (27/3) = %d\n", vysledok.quot);
13 	printf("Zvysok cisla (27/3) = %d\n", vysledok.rem);
14 
15 	return 0;
16 }

[1]

Výstup:

Podiel cisla (27/4) = 6
Zvysok cisla (27/4) = 3
Podiel cisla (27/3) = 9
Zvysok cisla (27/3) = 0

Referencie