Fprintf (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time


Funkcia fprintf

knižnica

stdio.h

popis

zápis znakov do súboru


Úplný funkčný prototyp:

int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...)

Popis funkcie

Funkcia fprintf() sa používa na zápis množiny znakov do súboru. Odošle formátovaný výstup do toku.

Parametre

stream
Toto je pointer na objekt FILE, ktorý identifikuje tok.
format
Obsahuje text ktorý zapíšeme do streamu. Može obsahovať volitelné tagy vloženého formátu, ktoré sú nahradené hodnotami špecifikovanými v nasledujúcich dodatočných argumentoch podľa potreby. Formát tagov je %[flags][width][.precision][length]. Ak chcete vedieť viac o formátovaní, prejdite na stránku printf.
Doplknové argumenty
V závislosti od formátu stringu, funkcia može očakávať postupnosť doplnkových argumentov, ktoré majú jednu hodnotu namiesto %znak špecifikovaného v parametri formátu. Ak existuje tak by mal byť rovnaký počet týchto argumentov ako počet %znakov ktoré obsahujú túto hodnotu.

Návratová hodnota

Ak sa funkcia úspešne vykoná vráti sa celkový počet znakov napísaných, inak sa vráti záporné číslo.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 
 3 int main () {
 4  FILE *subor;
 5  int c;
 6 
 7  subor = fopen("file.txt","r"); //Otvorenie súboru
 8  while(1) {
 9    c = fgetc(subor);      //Načítanie jedného znaku
10    if( feof(subor) ) {     //Hľadanie konca súboru
11     break;
12    }
13    printf("%c", c);      //Výpis na obrazovku
14  }
15  fclose(subor);         //Zatvorenie súboru
16 
17  return 0;
18 }

Výstup:

text vypísaný vo výstupe bude totožný s tým čo sa nachádza v súbore file.txt