Abs (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia abs

knižnica

stdlib.h

popis

Vypočíta absolútnu hodnotu celého čísla


Úplný funkčný prototyp:

int abs ( int n );
long abs ( long n );

Podrobný popis funkcie

Vypočíta absolútnu hodnotu parametra n.

Parametre

n
celočíselná hodnota

Návratová hodnota

Absolútna hodnota vstupného parametra n.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 
 4 int main ()
 5 {
 6   int n,m;
 7   n=abs(23);
 8   m=abs(-11);
 9   printf ("n=%d\n",n);
10   printf ("m=%d\n",m);
11   return 0;
12 }

Výstup:

n=23
m=11