Sin (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia Sin

knižnica

math.h

popis

vracia sínus uhla


Úplný funkčný prototyp:

double sin(double x)

Podrobný popis funkcie

Funkcia sin(double x) vracia sínus uhla x. Uhol x je definovaný v radiánoch.

Parametre

x
Hodnota vyjadrená v radiánoch(nie v stupňoch)

Návratová hodnota

Funkcia sin(double x) vráti sínus x.

Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3 
 4 #define PI 3.14159265       //zadefinovanie Pí z knižnice math.h
 5 
 6 int main () {
 7  double x, ret, val;
 8 
 9  x = 45.0;           // počet stupňov
10  val = PI / 180;        // prevod stupňov na radiány
11  ret = sin(x*val);
12  printf("Sínus %lf stupňov je %lf ", x, ret);  // výpis výsledku 
13   
14  return(0);
15 }

Výstup:

Sínus 45 stupňov je 0.707107

[1] [2]

Referencie