System (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia system

knižnica

stdlib.h

popis

spustí externý program


Úplný funkčný prototyp:

 int system (const char * command);

Podrobný popis funkcie

Funkcia system spustí systémový príkaz, alebo externý program. Akonáhle vykonanie príkazu ukončené, procesor vráti kontrolu nad programom späť do programu a vráti hodnotu (zvyčajne int), s ktorou skončil volaný program.

Pri použití hodnoty argumentu funkcie NULL môžeme zistiť, či máme k dispozícii procesor príkazov.

Parametre

command
Reťazec určujúci ktorý príkaz sa má vykonať.

Návratová hodnota

Návratová hodnota v prípade, že argument nie je NULL závisí od prostredia v ktorom je program spustený (Win, Unix, ...) Vo viacerých systémoch je hodnota 0 použitá v prípade ak sa požadovaná akcia skončila úspechom. Pre indikáciu chyby sú použité hodnoty rôzne od 0. Ak je argument NULL, funkcia vráti nenulovú hodnotu v prípade ak je procesor príkazov k dispozícii. V prípade ak nie je k dispozícii vráti hodnotu 0.


Príklad

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 
 4 int main()
 5 {
 6  int i;
 7  printf("Kontrola dostupnosti procesora...");
 8  if (system(NULL)){
 9   puts("OK");
10  }else{
11   exit(1);
12  }
13  printf("Vykonavanie prikazu DIR...\n");
14  i = system("dir");
15  printf("Vratena hodnota je: %d.\n", i);
16  return 0;
17 }

Referencie