Feof (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia feof

knižnica

stdio.h

popis

Otestuje, či je kurzor na konci súboru.


Úplný funkčný prototyp:

int feof(FILE *stream)

Podrobný popis funkcie

Funkcia otestuje, či je kurzor na konci súboru.

Parametre

stream
Smerník na FILE (súbor), v ktorom chceme zistiť, či kurzor je na konci súboru.

Návratová hodnota

Táto funkcia vráti nenulovú hodnotu, ak je kurzor na konci súboru, inak vráti 0.

Príklad

Príklad zobrazuje, ako otvoriť súbor na čítanie a zapisovanie a ako používať funkciu feof. V príklade sú použité aj funkcie fprintf, getc, fopen a fclose. Pred spustením príkladu si zmeňte umiestnenie súboru podľa seba.

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 
 4 int main() {
 5   FILE * subor;
 6 
 7   subor = fopen("test.txt", "w+");       //otvorenie súboru pre zapisovanie (sem zadajte vlastné umiestnenie súboru)
 8 
 9   if (subor) {                 //overenie, či je súbor naozaj otvorený
10     fprintf(subor, "Ahoj svet!");      //zapisovanie do súboru
11     printf("Text zapisany do suboru.\n");
12     fclose(subor);              //zatvorenie súboru
13   }
14   else {
15     printf("Subor sa nepodarilo otvorit.\n");
16   }
17 
18   subor = fopen("test.txt", "r");       //otvorenie súboru pre čítanie (sem zadajte vlastné umiestnenie súboru)
19     
20   if (subor) {                 //overenie, či je súbor naozaj otvorený
21     printf("Text zo suboru: ");
22     char c;
23     while (!feof(subor)) {          //opakuje, pokiaľ nenájde koniec súboru
24       c = getc(subor);           //načítanie jedného znaku zo súboru
25       printf("%c", c);           //vypísanie načítaného znaku na obrazovku
26     }
27     fclose(subor);              //zatvorenie súboru
28   }
29   else {
30     printf("Subor sa nepodarilo otvorit.\n");
31   }
32 	
33 
34   return 0;
35 }

Výstup:

Text zapisany do suboru.
Text zo suboru: Ahoj svet!