Cos (jazyk C)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozdelenie funkcií jazyka C podľa knižníc, v ktorých sú definované
<ctype.h> <limits.h> <stdio.h> <stdlib.h> <math.h> <string.h> <time.h>

isalnum
isalpha
isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace
isupper
isxdigit

printf
scanf
getc
putc
getchar
putchar
fprintf
fscanf
fgetc
fputc
fopen
fclose
feof

system
malloc
qsort
rand
srand
atoi
atol
atof
itoa
div
abs
labs

pow
fabs
exp
log
log10
sqrt
ceil
sin
cos

strlen
strcmp
strchr
strcpy
strstr
strcat
strncat

clock
time

Funkcia Cos

knižnica

math.h

popis

vracia cosínus uhla


Úplný funkčný prototyp:

double cos(double x)

Podrobný popis funkcie

Funkcia cos(double x) vracia kosínus uhla x v radiánoch. Funkcia cos() vezme argument v radiánoch a vráti hodnotu typu double. Hodnota vrátená pomocou cos() je vždy v rozsahu: -1 až 1.

Parametre

x
Hodnota vyjadrená v radiánoch (nie v stupňoch).

Návratová hodnota

Funkcia vracia hodnotu cosínus x.[1]

Príklad

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define PI 3.14159265

int main () {
  double x, ret, val;

  x = 60.0;          //počet stupňov
  val = PI / 180.0;      // premena stupňov na radiány
  ret = cos(x*val);
  printf("Cosínus %lf stupňov je %lf\n", x, ret); //výpis výsledku
  
  return(0);
}

Výstup:

Cosínus 60 stupňov je 0,5

[2]

Referencie