Projekty/Android

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Projekty Android Aplikovaná informatika
Projects.png Projekty android.png Projekty aplikovana informatika.png

Naše aplikácie sú na Google Play

GooglePlay.png

Aplikácie

MeasureDemo

Measurelib ico.png Aplikácia measureDemo je demonštrácia knižnice Meracie komponenty. Pre každý komponent obsahuje aplikácia samostatnú obrazovku, kde sú demonštrované vlastnosti daného komponentu. Aplikácia je určená pre operačný systém Android od verzie 2.2. Aplikácia nevyžaduje žiadne oprávnenia. The measureDemo application is a demonstration of Measuring components library. For each component of the application contains a separate screen where the demonstrated properties of the component. The application is designed for the Android operating system version 2.2. The application does not require any rights.
Odkaz na opis aplikácie: MeasureDemo Link to description of the application: measureDemo

ElectriX

Electrix ico.png Aplikácia ElectriX je riešiteľ jednoduchých elektrických obvodov. Aplikácia obsahuje 6 jednoduchých elektrických obvodov. Každý príklad obsahuje schému, teoretické vzťahy pre riešenie problému a výsledné riešenie úlohy. Parametre obvodu sa dajú interaktívne meniť pomocou ovládacích prvkov (je použitá knižnica info.kiwiki.measurelib) Aplikácia je určená pre operačný systém Android od verzie 2.2. Aplikácia nevyžaduje žiadne oprávnenia. Application Electrix is simple electric circuits solver. The application contains of 6 simple electrical circuits. Each example contains scheme, theoretical relationships for a final solution of the problem. Circuit parameters can be interactively changed by the controls (the library used info.kiwiki.measurelib). The application is designed for the Android operating system version 2.2. The application does not require any rights.
Odkaz na opis aplikácie: ElectriX Link to description of the application: ElectriX

GraphDemo

GraphDemo ico.png Aplikácia GraphDemo je demoštrácia možností knižnice info.kiwiki.graphlib. Aplikácia demoštruje možnosti každého z poskytovaných grafov (čiarový graf, XY graf, stĺpcový graf, tabuľka hodnôt) v troch variáciách. V nastaveniach aplikácie sa dajú ovplyvňovať parametre zobrazovaných grafov. Aplikácia je určená pre operačný systém Android od verzie 2.2. Aplikácia nevyžaduje žiadne oprávnenia. The application GraphDemo is a demonstration of the possibilities of info.kiwiki.graphlib library. The application demonstrates the possibilities provided by each of the graphs (line graphs, XY graph, bar graph, table of values​​) in three variations. In the settings, applications can influence parameters displayed graphs. The application is designed for the Android operating system version 2.2. The application does not require any rights.
Odkaz na opis aplikácie: GraphDemo Link to description of the application: GraphDemo

EPI rozvrh

EPIrozvrh ico.png Aplikace EPI rozvrh je rozvrh hodin pro studenty vysoké školy. Aplikace umožňuje uživateli zobrazit svůj rozvrh hodin a zpřístupnit ho offline. Dále umožňuje zobrazit rozvrh hodin pro jakéhokoliv učitele, studijní kruh nebo místnost. Obsahuje widget zobrazující vyučovací hodiny aktuálního dne, seřazeny vzestupně. The application EPI rozvrh is timetable for college students. The application allows the user to view your schedule and make it available offline. It also allows display timetable for any teacher, study circle or a room. Contains widget displays the lesson of the day in ascending order.
Odkaz na popis aplikace: EPI rozvrh

Filtre

Filtre ico.png Aplikácia Filtre je návrhár frekvenčných filtrov. Dostupné sú základné typy filtrov: dolnopriepustný filter, hornopriepustný filter, pásmová zádrž, pásmová priepusť, zádrž pre 1 frekvenciu a priepusť pre 1 frekvenciu. The application Filtre is designer of frequency filters, There are the basics filters: low pass filter, high pass filter, wide band pass filter, band reject filter, notch filter and narrow band pass filter.
Odkaz na opis aplikácie: Filtre

Knižnice (Libraries)

Návod: Ako použiť knižnicu vo svojom projekte.

Pre vývojové prostredie Eclipse (alebo Android Development Tool) platí nasledovný postup[1]:

 1. stiahni si súbor knižnice (jar),
 2. vytvor adresár libs vo svojom Eclipse/Android projekte
 3. Pravý klik na libs a vyber Import->General->File System. Pokračovať ďalej; na disku nájdi adresár v ktorom je stiahnutá knižnica.
 4. Klik OK, následne klikni na názov adresára (nie checkbox) v ľavom paneli a z pravého panela vyber požadovanú knižnicu (jar súbor). Tento postup spôsobí to, že knižnica sa umiestni do adresára libs.
 5. Pravý klik na projekt->Vlastnosti projektu. Záložka Build Path->Configure Build Path, potom klikni na záložku Libraries, potom tlačidlo Add JARs... . Vyber požadovanú knižnicu (jar súbor), ktorý je umiestený v adresári libs.


Meracie komponenty

Popis / Description

Balíček MeasureComponents je knižnica vizuálnych kompontov pre vývoj aplikácií na platforme Android.

Odkaz: Meracie komponenty

MeasureComponents package is library of visual components for application development on Android platform.

Link: Measuring Components

Galéria

Graphs for Android

Popis / Description

Knižnica GraphLib obsahuje komponenty pre mobilnú platformu Android pre vizualizáciu grafov. Obsahuje najznámešie typy grafov ako sú:
 • čiarový graf,
 • XY graf,
 • stĺpcový graf,
 • tabuľka (reprezentácia dát vo forme tabuľky).

Odkaz: Graphs for Android

The GraphLib library consists of components for graph visualization on Android platform. There are most knowt type of graphs such as:
 • line graph,
 • XY graph,
 • Bar graf,
 • Table (taxt baset data representation).

Link: Graphs for Android

Galéria


Referencie