Meracie komponenty

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jazyk EN SK Navigácia Android projekty -> Meracie komponenty -> MeasureDemo
Názov MeasureComponents (info.kiwiki.measurelib)
Typ knižnica
Verzia 1.1
Platforma Android
Opis Knižnica s grafickými komponentami pre priemyselné aplikácie
Stiahnuť measlib.jar
Autor


Obsah knižnice

Balíček MeasureComponents je knižnica vizuálnych kompontov pre vývoj aplikácií na platforme Android. Knižnica poskytuje nasledovné vizuálne komponenty:

 • DirectionArrow - pre vizualizáciu smeru (napr. smer vetra, kompas)
 • Keypad - jednoduché zadávanie číselných hodnôt
 • Meter - ručičkový merací prístroj
 • Pointer - ukazovateľ trendu, vhodný pre zobrazovanie hodnoty derivácie
 • Progress - komponenty podobný progessbaru
 • SevenSegment - 7 segmentový displej s voliteľným nastavením počtu zobrazovaných číslic
 • Slider - horizontálny posuvník
 • Status - vizuálny stavový indikátor
 • Switch - prepínač zap/vyp
 • TermoMeter - vizuálne reprezentuje hodnotu vo forme vertikálneho stĺpca. Vhodný pre zobrazenie teploty
 • Text - prosté zobrazenie hodnoty ako textu s možnosťou interaktívneho zadávania hodnoty pomocou komponentu KeypadDialog


Measurelib ico.png K dispozícii je aplikácia, ktorá ukazuje možnosti knižnice info.kiwiki.measurelib. Podobný opis, náhľady a videoukážka je na stránke measureDemo.


Galéria

Podrobný opis knižnice

Class diagram pre knižnicu MeasureComponents

Platforma

 • Minimálna verzia Android API: 8 (FroYo)
 • Od verzie API 11 (Honeycomb) je zmena hodnoty komponentov animovaná


Spoločné vlastnosti všetkých komponentov

Každý komponent obsahuje nadpis, doplňujúci text a samotné grafické znázornenie. Každý komponent graficky znázorňuje určitú číselnú hodnotu, ktorá je obmedzené spodnou (minimum) a hornou (maximum) hranicou. V tejto škále je hodnota rozdelené na časti: záporná hodnota, normálna hodnota, upozornenie a kritická hodnota. Všetkým grafickým komponentom možno meniť farebné podanie v 4 pripravených témach: štýl android, tmavý štýl, pastelový štýl a zeleno-žltý štýl.

Trieda BaseComponent

Trieda BaseComponent

Vlastnosť: label

Vlastnosť label definuje názov komponentu. Zvyčajne je názov zobrazený v hornej časti komponentu. Veľkosť názvu je úmerná veľkosti komponentu.

Metódy:

setlabel

Komponentu nastaví text, ktorý bude zobrazený ako názov komponentu. Ak je názov komponentu dlhší ako rozmer komponentu, názov sa skráti.

  public void setLabel(String l)

getLabel

Vráti názov komponentu.

  public String getLabel()

Vlastnosť: label2

Vlastnosť label2 definuje dodatočný text. Vhodné použitie je pre zobrazenie veličiny, ktorá sa v komponente zobrazuje. Veľkosť a umiestnenie dodatočného textuje úmerné veľkosti a formátu komponentu

Metódy:

setLabel2, getLabel2

  public void setLabel2(String l)
  public String getLabel2()

Vlastnosť: value

Vlastnosť value reprezentuje zobrazovanú hodnotu. Hodnota sa môže pohybovať v rozmedzí od min do max.

Metódy:

setValue, getValue

  public void setValue(double v)
  public double getValue()

Vlastnosti: minimum, maximum

Tieto vlastnosti určujú rozsah zobrazovaných hodnôt.

Metódy:

setMin, setMax, getMin, getMax

  public void setMin(double m)
  public void setMax(double m)
  public double getMin()
  public double getMax()

Vlastnosti: warning, alert

Tieto vlastnosti určujú rozsah zobrazovaných hodnôt.

Metódy:

setWarning, setWarningPercent, setAlert, setAlertPercent

Pomocou týchto metód sa dá nastaviť hodnota warning/alert priamym zadaním hodnoty, pričom pre nastavovanú hodnotu e musí platiť minimum < e < maximum alebo zadaním percentuálnej hodnoty z maxima rozsahu.

  public void setMin(double m)
  public void setMax(double m)
  public double getMin()
  public double getMax()

Vlastnosť: colorTheme

Táto vlastnosť určuje farebný štýl komponentu

Metódy:

setColorTheme

Vlastnosť colorTheme môže nadobúdať hodnotu z množiny:

 • ComponentStyle.THEME_ANDROID
 • ComponentStyle.THEME_DARK
 • ComponentStyle.THEME_PASTEL
 • ComponentStyle.THEME_CITRUS
  public void setColorTheme(int colorTheme)

Vlastnosť: valueChanged

Vlastnosť valueChanged je inštanciou rozhrania ComponentCallback a je použité pre notifikaciu zmeny hodnoty komponentu. Metóda callback sa spustí, ak sa zmení hodnota komponentu.

Použitie spätného volania:

  
// komponent je instancia triedy BaseComponent alebo jeho potomka
komponent.callback = new ComponentCallback(){
  public void OnValueChanged(double value) {
		// nejaka akcia, napr ovladanie ineho komponentu
        }
  };