Projekty/Aplikovaná informatika

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Projekty Android Aplikovaná informatika
Projects.png Projekty android.png Projekty aplikovana informatika.png

Jasper

Jasper ico.png Jasper je programovacie prostredie pre výuku programovania pre základné a stredné školy zamerané na tvorbu interaktívnych aplikácií z robotiky, experimentov z fyziky a komunikačných technológií. Umožňuje tvorbu programov bez potreby detailnej znalosti konkrétneho programovacieho jazyka. Podporuje štandardné programátorské konštrukcie a umožňuje vytváranie súbežne pracujúcich programov. Prostredie podporuje komunikáciu s USB zariadeniami zameranými na tvorbu aplikácií komunikujúcich s reálnym prostredím. Jasper is aprogramming environment for teaching programming for elementary and secondary schools for creating interactive applications of robotics experiments in physics and communication technologies. It allows creation of programs without detailed knowledge of a particular programming language. It supports standard programming structures and enables the creation of co-operating programs. The environment supports communication with USB devices aimed to create applications that communicate with the real environment.
Odkaz na opis aplikácie: Jasper Link to app description: Jasper