Jasper

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jazyk EN SK Navigácia Projekty -> Jasper


Projekt sa presunul na stránku: http://wiki.tntech.eu/index.php?title=Jasper_-_SK


Popis

Programovacie prostredie pre výuku programovania zamerané tvorbu interaktívnych aplikácií z robotiky, experimentov z fyziky a komunikačných technológií.

Jasper Ver. 006-TECH

Vlastnosti

 • Vizuálne kompatibilný s programom Scratch
 • Vytvorený v Jave s využitím knižnice Visual Library
 • Disribúcia prostredníctvom technológie Java WebStart
 • Podporované platformy
  • Linux Ubuntu 12.04 (testovaný)
  • Win (netestovaný)
  • Android (plánovaný)
 • Podpora HW platforiem
  • TnTech Sensor Board (kompatibilny s Scratch Sensor Board)
  • TnTech RoboBoard - riadenie stacionárnych mechanických experimentov a a mobilných robotov
  • TnTech LabBoard - zber dát a riadenie fyzikálnych experimentov
  • TnTech IrAdapter - USB adaptér pre komunikácia pomocou protokolu RC5, RC6
  • TnTech Plotter - USB adaptér pre komunikáciu s klasickým HPGL plottrom (RS232, Centronics)
  • Ardurino

Projekt je aktuálne v štádiu technologického dema pre testovanie použitých technológií, algoritmov a postupov.

Grafický Editor

Editor pre tvorbu programov z preddefinovanych blokov. V prostredí Jasper môže byť orvorených niekoľko okien editora a v každom editore môže byť niekoľko samostatných programov. Každý program je po spustení interpretovaný v oddelenom vlákne, programy vzájomne komunikujú prostredníctvom udalostí alebo globálnych premenných.

Elementárne vlastnosti editora

Img 01.png Základná forma STACK bloku. Blok je vektorový, je možné ho preeditovať do inej formy.
Img 02.png Aktivácia terminalu STACK bloku, závisí od typu cielového a zdrojového bloku. Prepojením blokov je definované poradie ich vykonávania.
Img 03.png Editor hodnoty vnoreného bloku VALUE, aktivuje sa kliknutím na hodnotu. Potvrdenie hodnoty a ukončenie editácie je kliknutím na pracovnú plochu editora.
Img 04.png Zmena rozmerov bloku po zmene hodnoty vnoreného bloku.
Img 05.png Aktivácia terminálu vnoreného bloku, závisí od typu cielového a zdrojového bloku.
Img 06.png Zmena rozmerov bloku po zmene jeho konfigurácie.
Img 07.png Kontextové menu bloku, obsah menu závisí od typu bloku (STACK, VALUE, VARIABLE, LIST ...), aktivuje sa pravým klikom na ploche bloku.

Knižnice

Draw

Knižnica určená pre kreslenie na okne grafickej tabule. Knižnica je čiastočne kompatibilná s knižnicou progamu Scratch. Pri pripojenom adaptéri TnTech Plotter je možné výstup z grafickej tabule (s obmedzeniami) presmerovať na HPGL kompatibilný grafický plotter.

Motion Riadenie pohybu pera.
Pen Nastavenie vlastností pera.
Looks Pri kreslení v móde PEN-VISIBLE nastavenie grafickej reprezentácie pera.
Sound Akustické efekty.

Control

Riadenie toku programu a správa premenných.

Control Implementácia základných riadiacich štruktúr.
Operators Numerické a logické operátory
Variables Správa premenných
List Správa zoznamov premenných.


GUI

Riadenie toku programu a správa premenných.

Input Plávajúce vstupné komponenty.
Output Plávajúce výstupné komponenty.
Keyboard Správa udalostí klávesnice
Mouse Správa udalostí myši
Timer Správa časovačov

World

Knižnice pre komunikáciu programov s reálnym svetom prostredníctvom HW platforiem.

SensorBoard Vstupné premenné pre načítanie hodnôt zo TnTech SensorBoard.
Robot Riadenie robotov
LabBoard Zber a riadenie fyzikálnych experimentov.
IR Control Komunikácia prostredníctvom IR.


Internet

Knižnica pre tvorbu distribuovaných systémov z viacerých prostredí Jasper prostredníctvom ich prepojenia cez Internet. Využíva technológiu RMI/Corba.

Input Prijatie a a načítanie hodnoty premennej.
Output Vyslanie hodnoty premennej.