Popis GPIO

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Predmet

Konfigurovateľné mikroprocesorové systémy
Tématická časť:
GPIO - Všeobecne vstupy a výstupy PSoC

GPIO - general purpose input-output , slovensky: všeobecne použiteľné vstupy-výstupy

Slúžia pre dvojstavové odosielanie alebo príjímanie informácie. Je to najjednoduchší spôsob komunikácie mikroprocesora s okolím. Dané piny mikroprocesora môžu byť použité ako vstup alebo výstup.

Ak je nejaký pin mikroprocesora použitý ako vstup, môže mikroprocesor v ľubovolnom čase čítať binárnu hodnotu z tohto pinu. Ak je použitý ako výstup, môže byť tento pin nastavený na logickú hodnotu 0 alebo 1.

Porty môžu byť riadené priamo CPU cez systémovú zbernicu alebo k nim môžu byť pripojené vstupy / výstupy analógových a digitálnych blokov. Piny portov môžu mať rôzne funkcie. Je možné v čase konfigurovať a meniť funkcie pinov portu.

Počet 8-bitových portov závisí od typu procesora PSoC:

Typ počet portov označenie portov
29466 3 porty Port0 – Port2
29566 5 portov Port0 – Port4
29666 6 portov Port0 – Port5
29866 8 portov Port0 – Port7


PSOC.png
Vnútorná štruktúra PSOC

Zapojenie portov CY8C28466

29466.png Table.png
Pinout PSOC Tabuľka portov PSOC

Pin ako VSTUP

Pri priamom vstupe binárnej hodnoty na port je potrebné nastaviť:

 • mód portu (pin-u) pomocou PSoC-Designer alebo kódu v assembleri.

Štandardný mód pre vstup je Hi-Z Digital (stav vysokej impendancie)

 • Načítať hodnotu registra PRTxDR
 • Hodnoty všetkých bitov portu sa skopírujú do premennej

Príklad - Čítanie hodnoty pinu Port1[2]

Predpokladáme, že pin Port1[2] je konfigurovaný ako Hi-Z Digital

 • mov A, reg[PRT1DR]

Ostatné piny poskytnú aktuálne hodnoty, piny nastavené ako výstupné poslednú zapísanú hodnotu

Príklad - Slučka čakania na stav Port1[2] → LOW

 • loop: tst reg[PRT1DR], %00000100
 • jz loop

Pin ako VÝSTUP

Pri priamom výstupe binárnej hodnoty na port je potrebné:

 • Nastaviť mód portu (pin-u)

Pomocou PSoC-Designer alebo ASM

 • Štandardný mód pre výstup je Strong Drive
 • Zapísať '0' alebo '1' do zodpovedajúcich bitov registra PRTxDR
 • Hodnota je na pinoch portu statická, zmení sa len pri ďaľšom zápise do

registra PRTxDR

Príklad - Zápis '1' do Port1[4]

Predpokladáme, že pin Port1[4] je konfigurovaný ako Strong Drive a ostatné piny portu sú konfigurované ako vstupy Analog Hi-Z

 • mov reg[PRT1DR], %00010000

Zápis do ostatných bitov portu je ignorovaný, pretože sú nastavené ako vstupy

Príklad - Zápis vzorky '0110' do dolných bitov Port1

Predpokladáme, že piny 3,2,1,0 sú konfigurované ako Strong Drive a ostatné piny portu sú konfigurované ako vstupy Analog Hi-Z

 • mov reg[PRT1DR], %00000110