Základy informatiky - jazyk Python

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Názov

Vybrané kapitoly z programovacieho jazyka Python

Abstrakt

Otvorený seminár zameraný na riešenie numerických problémov v jazyku Python.

Poznámky

Komunikácia medzi registrovanými účastníkmi semináru je prostrednícvom www stránok kiwiki. Ak chcete vytvárať vlastné stránky k téme semináru, upravovať a dopĺňať existujúce alebo diskutovať k téme článkov, pre získanie prístupových práv kontaktujte administrátora .


Články obsahujú jednoduché príklady aplikácie jazyka Python pri riešení numerických úloh z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a elektroniky. Príklady boli otestované na platforme Linux s predinštalovanou verziou Python 2.6 a doplnený balíkmi matplotlib[1] a scipy[2].

Príklady

Elektronika
Fyzika
Matematika
  • Fourierov rad
  • Riešenie sústavy lineárnych algebraických rovníc (Python)
  • Riešenie sústav nelineárnych rovníc (Python)
  • Polynomiálna interpolácia (Python)
  • Interpolácia kubickými splajnami (Python)
  • Numerická derivácia (Python)
  • Numerická integrácia (Python)
  • Numerická integrácia Simpsonovou metódou (Python)
Informatika
  • Tvorba vlastných modulov v C a C++pre jazyk Python pomocou preprocesora SWIG


Odporúčania

Niektoré príklady z elektroniky nadväzujú na simulačné prostredie gsim. Pre interaktívny mód odporúčame používať shell iPython[3] [4], ak spustíte tento shell príkazom

ipython -pylab

všetky potrebné balíky pre numerické výpočty a kreslenie grafov sa nahrajú automaticky.

Interaktívny shell iPython

Výstupy z interaktívneho módu sú zobrazované v štandardnom grafickom okne matplotlib, kde môžete s výsledkami ďalej pracovať a uložiť ich v rôznych formátoch.

Výstup balíka matplotlib


Odkazy

Literatúra