Simulácie a modelovanie

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Názov Simulácie a modelovanie elektronických obvodov
Abstrakt Otvorený seminár pre študentov, pedagógov ako aj širokú odbornú verejnosť, zameraný na simulačné metódy, nástroje, technológiu a ich použite v oblasti elektroniky, elektrotechniky a príbuzných odboroch.
Poznámky Komunikácia medzi registrovanými účastníkmi semináru je prostrednícvom www stránok kiwiki a osobne v nepravidelných intervaloch na stretnutiach IT Power Knowledge pracovných seminároch Katedry informatiky Fakulty mechatroniky TNUNI. Ak chcete vytvárať vlastné stránky k téme semináru, upravovať a dopĺňať existujúce alebo diskutovať k téme článkov, pre získanie prístupových práv kontaktujte administrátora .
Plus

Simulačný nástroj gsim - Simulation pre/post processor gsim

 • Knižnica komponentov gsim / gEDA gschem Component library
  • Základné SPICE komponenty / Spice Basic Components
  • Analógové XSPICE komponenty / XSPICE Analog Components
  • Digitálne XSPICE komponenty / XSPICE Digital Components
  • Analogovo-digitálne XSPICE komponenty / XSPICE Mixed Signal Components
  • Komponenty pre kreslenie grafov / XSPICE Plot & Print Components
  • XSPICE Makromodely / XSPICE Macromodels
 • Príklady a úlohy pre gsim / Collection of examples
  • Jednosmerná analýza / DC Analysis
  • Analýza v časovej oblasti / Transient Analysis
  • Simulácia logických obvodov / Simulation of logic circuits
  • Simulácia analógovo-digitálnych obvodov / Mixed mode simulation
  • XSpice Bloková simulácia / XSpice Block simulation
  • XSpice Hybridná simulácia a makromodely / XSpice Hybrid simulation & Macromodels
  • Teória signálov a systémov / Signals and Systems Theory
Simulačné prostredie gsim v Linuxe

Download

 • gsim_005 - Python source code, gEDA symbols, models and examples

WWW Links