Open Project Management ako Java Enterprise aplikácia (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503
Ki wiki.png
ZADANIE ROČNÍKOVEJ PRÁCE


Študent: Bc. Martin Starosta

Študijný program: Mechatronika

Téma: Open Project Management ako Java Enterprise aplikácia


 

Zadanie:


  1. Popíšte úlohy systému pre manažovanie projektov (project management)
  2. Porovnajte vlastnosti existujúcich softvérových produktov v oblasti project management.
  3. Navrhnite vnútornú štruktúru systému (databázovú schému) pre manažovanie projektov.
  4. Nad navrhnutou databázovou schémou vytvorte používateľské rozhranie.


 

Literatúra:

  1. Bruce Eckel, Thinking in Java, Prentice HALL PTR, ISBN 0-13-659723-8, 1998
  2. Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1–4, Addison-Wesley Professional


 

Zadávateľ:

Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD


 

Vedúci ročníkovej práce:

Ing. Juraj Ďuďák


 

Konzultant:

Ing. Juraj Ďuďák


 
V Trenčíne, 7.10.2009
Ing. Ján Žabka, CSc
Vedúci KI FM TnUAD