MySQL workbench - spolupráca s databázou

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Softvér MySQL workbench dovoľuje vytvorený ER diagram exportovať na databázový server, kedy MySQL wokbench zabezpečí preklad grafickej podoby ER diagramu do vytváracích príkazov SQL. Ďalšia jeho schopnosť je z existujúcej databázy vytvoriť ER diagram.

Vytvorenie databázy z ER diagramu

Z vytvoreného ER modelu môžeme priamo vytvoriť databázu. Z hlavného menu vyberieme Database - Synchronize model... . Otvorí sa sprievodca, kde je potrebné vybrať databázové spojenie, alebo definovať nové.

MySQL WorkBench - export modelu do databázy

V ďalšom kroku budeme požiadaný o prístupové heslo a softvér MySQL WorkBench sa pripojí k databáze a synchronizuje zoznam prístupných databáz. V nasledujúcom kroku sme požiadaný o výber schémy, resp. databázy, ktorá sa bude synchronizovať.

MySQL WorkBench - výber schémy pre synchronizáciu

Opäť nasleduje komunikácia zo serverom a príprava údajov pre export. V ďalšom kroku vyberáme, ktoré tabuľky chceme synchronizovať a ktorým smerom sa bude synchronizovať. Podotýkame, že databáza slovnik musí byť na databázovom serveri už vytvorená.

MySQL WorkBench - synchronizácia tabuliek

Pri synchronizácii sa vytvorí SQL skript, ktorý sa môže automaticky odoslať na mySQL server:

MySQL WorkBench - synchronizácia zo serverom

Po stlačení tlačidla 'Execute' sa vykoná samotná synchronizácia a databázový návrh sa prenesie na databázový server, kde sa vytvorí samotná databáza.

Po otvorení databázy v prostredí phpMyAdmin môžeme vidieť vytvorenú databázu:

phpMyAdmin - databáza slovnik

Vytvorenie ER diagramu z databázy

Proces, keď sa z existujúcej databázy vytvorí ER model sa nazýva 'reverzné inžinierstvo'.

Postup vytvorenie ER modelu z existujúcej databázy:

Po pripojení sa k databázovému serveru vyberieme z hlavného menu Database položku Reverse Engineer.... Otvorí sa sprievodca reverzným inžinierstvom. Tento sprievodca pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. Spojenie sa s databázovým serverom.
  2. Výber databázy pre reverzné inžinierstvo.
  3. Výber objektov, ktoré chceme s vybranej databázy spracovať.
Sprievodca reverzným inžinierstvom - výber objektov

V tomto príklade sme vybrali databázu 'Projekty', ktorá je opísaná v časti SQL - DDL. Databáza Projekty už obsahovala pohľady, procedúry a triggery, preto nám prostredie ponúklo synchronizovať aj tieto objekty. Môžeme nechať všetky objekty označené a sprievodcu dokončíme.

Prostredie vytvorí nový ER diagram, ako ukazuje nasledujúci obrázok.

Reverzné inžinierstvo - výsledok