Lineárny zoznam (riešené príklady)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Imbox draft.png
Toto je projekt, na ktorom sa ešte stále pracuje!!

Aj keď sú v tomto dokumente použiteľné informácie, ešte nie je dokončený. Svoje návrhy môžete vyjadriť v diskusii o tejto stránke.

Algoritmy a programovanie - zbierka úloh


Štruktúry

Rekurzia

Dynamická alokácia pamäti

Vyhľadávanie

Triedenie

Lineárny zoznam
 ::Neusporiadaný lineárny zoznam
 ::Usporiadaný lineárny zoznam

Binárny strom

Numerické algoritmy

Neusporiadaný lineárny zoznnam

Úloha

Vo vstupnom súbore máme zoznam študentov - v každom riadku sa nachádza meno, priezvisko, známka zo ZI, den, mesiac a rok narodenia. V poslednom riadku je 5 núl. Zostavte program, ktorý zo súboru načíta všetkých študentov a vytvorí lineárny zreťazený zoznam, ktorého jednotlivé prvky budú obsahovať údaje jedného riadku. Prvky do zoznamu na koniec zoznamu.

Uusporiadaný lineárny zoznnam

Úloha

Vo vstupnom súbore máme zoznam študentov - v každom riadku sa nachádza meno, priezvisko, známka zo ZI, den, mesiac a rok narodenia. V poslednom riadku je 5 núl. Zostavte program, ktorý zo súboru načíta všetkých študentov a vytvorí lineárny zreťazený zoznam, ktorého jednotlivé prvky budú obsahovať údaje jedného riadku. Prvky do zoznamu vkladajte tak, aby sa hneď pri vkladaní zotriedili.