Znalosti a zručnosti v mechatronike - Transfer inovácií do praxe

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Séria prednášok na FSI VUT Brno

 • termín: 11. – 15. 4. 2011
 • prednášky zabezpečuje: prof. Ing. Dušan Maga, PhD (prednášky 1 až 5), Ing. Juraj Ďuďák, PhD (prednáška 6)

1. Materiály pre mechatroniku

vhodné pre: Bc., Ing.

 • Vedenie elektrického prúdu v pevných látkach.
 • Vlastné a nevlastné polovodiče.
 • Kontakt kovu a polovodiča, PN-priechod.
 • Polovodiče v nerovnovážnom stave – limity pre činnosť.

Prezentácia:

Materiály pre mechatroniku

2.-3. Elektromechanické aktuátory

vhodné pre: Bc., Ing.

Časť 1

 • Všeobecne o premenách elektrickej energie.
 • Princípy generovanie elektrickej energie z mechanickej a naopak.
 • Základné pojmy a veličiny.
 • Výkonové pomery a moment.
 • Podmienky stabilnej rovnováhy momentov.

Prezentácia:

Elektromechanické aktuátory 1

Časť 2

 • Konštrukcia elektromechanických aktuátorov (indukčný stroj, synchrónny stroj, jednosmerný stroj).
 • Základné charakteristiky elektromechanických aktuátorov (moment).

Prezentácia:

Elektromechanické aktuátory 2

4.-5. Numerické metódy riešenia elektromechanických úloh

vhodné pre: PhD., Ing.

Časť 1

 • Základné princípy numerických metód.
 • Princíp minimálnej energie.
 • Analogické veličiny polí, Poissonova rovnica, Laplaceova rovnica.
 • Interpretácie v 2D, 3D, polárna súradnicová sústava, rozhranie materiálov.

Prezentácia:

Numerické metódy riešenia elektromechanických úloh 1

Časť 2

 • Metóda konečných prvkov – základy, okrajové podmienky, príklady
 • Nadstavbové aplikácie – výpočet momentov, prehľad výsledkov.

Prezentácia:

Numerické metódy riešenia elektromechanických úloh 2

6. Špeciálna prezentácia – portál Kiwiki.info

prezentuje: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.,

vhodné pre: študenti, pedagógovia

 • Aplikácia otvoreného systému MediaWiki v univerzitnom prostredí.
 • Publikácia a úpravy materiálov (študentské práce, učebné texty).
 • Export výstupov.
 • Nadstavbové funkcie (kontrola podobnosti, hodnotenie úrovne)