Základy informatiky - jazyk Java

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Názov

Základy informatiky - programovanie v jazyku Java

Forma

Podklady k prednáškam a cvičeniam

Abstrakt

Úvod do programovania, operačný systém, aplikácia, zdrojový kód, kompilovanie a spustenie programu. Syntax jazyka Java. Elementy programovacieho jazyka, identifikátory, klúčové slová, operátory. Dátové typy a ich rozdelenie. Výrazy a poradie vyhodnocovania výrazov. Deklarácie premenných a polí. Riadenie toku, bloky, podmienkové a logické výrazy. Triedy a objekty tried. Výnimky spracovanie výnimiek. Java API, aplikácie a applety.

Rozvrh

3/0/2

Poznámky

Prvú verziu tohoto kurzu vytvoril Peter Pažák ako podklady k cvičeniam z predmetu Základy programovania na FMFI UK. Učebný text je priebežne upravovaný a doplňovaný pre potreby výuky na FM TnUAD. Tento text je taktiež ako podklad k seminárom z jazyka Java (SEJ) na EPI s.r.o.

Imbox draft.png
Toto je projekt, na ktorom sa ešte stále pracuje!!

Aj keď sú v tomto dokumente použiteľné informácie, ešte nie je dokončený. Svoje návrhy môžete vyjadriť v diskusii o tejto stránke.

Obsah predmetu

Teória

 1. Platforma Java - prehľad
  • Čo je to Java
  • Verzie a edície Java
  • Vlastnosti Java
  • Tvorba programu
  • Začíname s Javou- ahoj program/applet
 2. Základy jazyka Java
  • Základné elementy jazyka Java (+ kľúčové slová)
  • Primitívne dátové typy
  • Výrazy
  • Operátory
  • Príkazy
  • Pretypovanie
  • Konzolový výstup
 3. Java - objekty
  • Trieda
  • Vlastnosti triedy
  • Metódy
  • Konštruktory
  • Inštancie triedy
  • Statické členy
  • Hodnota / referencia
  • Overloading
  • Obaľovacie typy - wrapery
  • Polia
 4. Java - objektovo orientvaný prístup
  • Dedičnosť
  • Polymorfizmus
  • this a super
  • Konštruktory 2
  • Abstraktné triedy
  • Rozhrania
  • Pretypovanie tried
  • pokročilá práca s poľom
  • Trieda Object

Cvičenia:

 1. Prvé programy v Jave
  • Prvý program "ahoj svet". Štruktúra programu, výsledok programu
  • Práca v NetBeans
  • Práca v SciTe
 2. Java - trieda Ratio (zlomok)
  • definovanie triedy
  • definovanie členských metód triedy
 3. Práca s grafickými knižnicami v Jave
  • Knižnica AWT
   • applet, Graphics
  • Knižnica SWING
   • jPanel, jButton, jLabel, jEdit, ...
 4. Java - triedy geometrických tvarov
  • Základná trieda Shape
  • Odvodené triedy Square, Circle, Triangle...
 5. Java - práca s jednoduchou 2D grafikou
  • Trieda pre reprezentáciu danej matematickej funkcie
  • Trieda pre transformáciu hodnôt pri vykresľovaní funkcie
 6. Java - implementácia numerických algoritmov
  • Numerické integrovanie, derivovanie, hľadanie nulových miest
  • Trieda implementujúca numerické algoritmy nad danou funkciou


Doporučená literatúra a odkazy

WWW

 • Java - Domáca stránka, dokumentácia, tútoriály ... všetko na jednej kope
 • JavaTech - Interaktívny kurz Javy

Voľne dostupné učebnice a knihy

Pomôcky, programy

 • NetBeans IDE - Domáca stránka komplexného vývojového prostredia
 • SciTe - Jednoduchý multiplatformový programátorský editor
 • Geany - Jednoduché multiplatformové vývojové prostredie