Softvérové systémy v manažérstve kvality

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Názov

Softvérové systémy v manažérstve kvality (CAQ)

Forma

Podklady k prednáškam a cvičeniam

Abstrakt

Rozvrh

1/0/2

Hodnotenie

Zápočet

Poznámky

Imbox draft.png
Toto je projekt, na ktorom sa ešte stále pracuje!!

Aj keď sú v tomto dokumente použiteľné informácie, ešte nie je dokončený. Svoje návrhy môžete vyjadriť v diskusii o tejto stránke.

Manažérstvo kvality je súčasť riadenia podniku; cieľom je optimalizácia pracovných postupov alebo výrobných procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality produktu (definovanej pokiaľ možno číselnými parametrami) a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy. Medzi základné nástroje manažérstva kvality patria napríklad zber dát o spokojnosti zákazníka, vyhodnocovanie výkonnosti a spoľahlivosti procesov, počtu reklamácií od zákazníkov, štatistika a iné, vedúce k zlepšovaniu podnikových komunikačných štruktúr, odborných firemných stratégií, zvýšeniu spokojnosti zákazníka, úspore zdrojov vďaka zavedeniu vhodne zvolených štandardov, atď.[1]

V tomto kurze budú opísané techniky a procesy pri návrhu a tvorbe softvéru, prehľad manažérskych informačných systémov a iných informačných systémov.

Samostatné zadania

Zadanie č. 1

Pre zvolenú tému vypracujte dokumentáciu pozostávajúcu s:

  • Diagram tried (Class diagram)
  • Diagram prípadov použitia (Use Case Diagram)
  • Stavový diagram (State Diagram)
  • Návrh vizuálnej formy navrhovaného IS

Poznámky k vypracovaniu:

  • zadanie spracujte v týmoch s maximálnym počtom 3
  • Návrhy diagramov vytvorte v ľubovoľnom programovom prostriedku
  • Zadanie budete osobne prezentovať na cvičeniach (od 11.4.2011)

Zoznam tém pre toto zadanie: Databázové systémy - neriešené príklady#Zložitejšie úlohy

Zdroje a odkazy