Platforma JavaFX pre moderné webové aplikácie (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503
Ki wiki.png
ZADANIE ROČNÍKOVEJ PRÁCE


Študent: Bc. Martin Vaško

Študijný program: Mechatronika

Téma: Platforma JavaFX pre moderné webové aplikácie


 

Zadanie:


  1. Popíšte vlastnosti aktuálnej verzie technológie JavaFX pre rôzne softvérové platformy.
  2. Popíšte možnosti interoperability jazyka JavaFX s inými používanými technológiami.
  3. V jazyku JavaFX vytvorte aplikáciu, ktorá bude zobrazovať rozvrh FM.
 

Literatúra:


  1. Bruce Eckel, Thinking in Java, Prentice HALL PTR, ISBN 0-13-659723-8, 1998
  2. Jim Weaver, A JavaFX Script Programming Language Tutorial, url: http://developers.sun.com/learning/javaoneonline/2008/pdf/TS-4794.pdf
  3. Jim Weaver, Jim Weaver’s JavaFX blog, url: http://learnjavafx.typepad.com/


 

Zadávateľ:

Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD


 

Vedúci ročníkovej práce:

Ing. Juraj Ďuďák


 

Konzultant:

Ing. Juraj Ďuďák


 
V Trenčíne, 7.10.2009
Ing. Ján Žabka, CSc
Vedúci KI FM TnUAD