Numerické algoritmy

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Imbox draft.png
Toto je projekt, na ktorom sa ešte stále pracuje!!

Aj keď sú v tomto dokumente použiteľné informácie, ešte nie je dokončený. Svoje návrhy môžete vyjadriť v diskusii o tejto stránke.

Numerická analýza je štúdia o algoritmoch, ktoré používajú číselné hodnoty (na rozdiel od všeobecnej symbolické manipulácie) pre problémy spokitej matematiky (na rozdiel od diskrétne matematiky).

Numerické algoritmy[1] nájdu uplatnenie vo všetkých oblastiach strojárenstva, fyzikálnych vied, ale v 21 storočí, dokonca aj v umení sú prvky prvky numerickej analýzy. Obyčajné diferenciálne rovnice sú použité pre opis pohybu nebeských telies (planéty, hviezdy a galaxie) , optimalizácia sa používa v menežérstve. Numerická lineárna algebra je dôležitá pre analýzu dát, stochastické diferenciálne rovnice a Markove reťaze sú nevyhnutné v simulácii živých buniek pre medicínu a biológiu.

Príchodom počítačov sa stáva výpočet numerických úloh jednoduchším. Známe numerické algoritmy riešiace daný problém dokážeme implementovať v ľubovoľnom programovacom jazyku.

Rozdelenie algoritmov

Numerické algoritmy môžeme rozdeliť do kategórií podľa toho, aké problémy riešia:

Softvérová podpora riešenia

Pre riešenie numerických algoritmov existuje viacero softvérových nástrojov, ktoré sa špecializujú na efektívne riešenie týchto problémov

Referencie