Moderné metódy riešenia veľkých sústav lineárnych rovníc (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503
Ki wiki.png
ZADANIE ROČNÍKOVEJ PRÁCE


Študent: Bc. Peter Poruban

Študijný program: Mechatronika

Téma: Moderné metódy riešenia veľkých sústav lineárnych rovníc


 

Zadanie:


Cieľom práce študenta je oboznámiť sa s metódami riešenia veľkých sústav lineárnych rovníc, opísať a porovnať niektoré existujúce metódy vhodné pre riešenie veľkých sústav lineárnych rovníc.


 

Literatúra:

  1. John K.Large Sparse Sets of Linear Equations. Academic Press Inc. 284 p. ISBN 0125861508.
  2. Timoty A. Davis: Direct Methods for Sparse Linear Systems: Fundamentals of Algorithms. Society for Industrial and Applied Mathematic . 217 p. ISBN 0898716136.


 

Zadávateľ:

Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD


 

Vedúci ročníkovej práce:

Ing. Michal Štepanovský, PhD.


 

Konzultant:

Ing. Michal Štepanovský, PhD.


 
V Trenčíne, 7.10.2009
Ing. Ján Žabka, CSc.
Vedúci KI FM TnUAD