GNU/GPL/KI

Z kiwiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Licencia GNU/GPL pre študijné materiály KI

  • Tento dokument slúži ako študijný materiál.
  • Tento dokument je možné volne šírit pod licenciou ’GNU General Public Licence’ za podmienok uvedených v tejto licencii a s uvedením zdroja pôvodu:
  • Pri citovaní častí z tohoto dokumentu je nevyhnutné rešpektovat články 4 a 5 licencie GPL.
  • Použitie dokumentu je na vlastné riziko. Tvorcovia dokumentu venovali maximálnu pozornosť tomu, aby bol tento dokument bez vecných a formálnych chýb, absolútnu bezchybnosť nemôžu ale zaručiť. Prípadné následky omylov a chýb v dokumente Vás neoprávňujú k náhrade škody, najmä nie sú dôvodom k zmene Vášho hodnotenia študijných výsledkov.
  • Slovesnké znenie licencie GNU/GPL je dostupné na adrese http://www.gpl.sk/v1
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Rýchle linky
Nástroje
Tlačiť/exportovať