Framework "Ruby on Rails" a web 2.0 (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503
Ki wiki.png
ZADANIE ROČNÍKOVEJ PRÁCE


Študent: Bc. Ivana Zuzinová

Študijný program: Mechatronika

Téma: Framework "Ruby on Rails" a web 2.0


 

Zadanie:


  1. Popíšte filozofiu webových aplikácií „web 2.0“.
  2. Oboznámte sa s možnosťami frameworku Ruby on Rails (RoR) v oblasti web 2.0
  3. Oboznámte sa s problematikou webových služieb vo frameworku RoR.
  4. Implementujte vybrané programovacie techniky v systéme rozvrhu fakulty mechatroniky TnUAD.


 

Literatúra:

  1. Ruby, S., Dave, T., Agile web development with Rails, The pragmatic Bookshelf, ISBN-10: 1-934356-16-6, 2008
  2. Fernandez, O.,: The Rails Way, 2007, Boston, ISBN 0-321-44561-9


 

Zadávateľ:

Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD


 

Vedúci ročníkovej práce:

Ing. Juraj Ďuďák


 

Konzultant:

Ing. Juraj Ďuďák


 
V Trenčíne, 7.10.2009
Ing. Ján Žabka, CSc
Vedúci KI FM TnUAD