Analyzátor nameraných dát z meracích prístrojov v priemysle (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503
Ki wiki.png
ZADANIE ROČNÍKOVEJ PRÁCE


Študent: Bc. Peter Poruban

Študijný program: Mechatronika

Téma: Analyzátor nameraných dát z meracích prístrojov v priemysle


 

Zadanie:


Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu v ľubovoľnom programovacom jazyku, ktorá pre zadanú množinu vstupných bodov (namerané dáta) nájde aproximujúcu funkciu vo vopred určenom – užívateľom definovanom tvare (kombinácia elementárnych matematických funkcií) použitím vhodného genetického algoritmu.

Práca bude obsahovať:

  • opis použitého algoritmu
  • samotnú aplikáciu (zdrojový kód aplikácie)
  • demonštračné príklady ilustrujúce funkčnosť a použitie aplikácie


 

Literatúra: 

Zadávateľ:

Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD


 

Vedúci ročníkovej práce:

Ing. Michal Štepanovský, PhD.


 

Konzultant:

Ing. Michal Štepanovský, PhD.


 
V Trenčíne, 7.10.2009
Ing. Ján Žabka, CSc.
Vedúci KI FM TnUAD