Šablóna:Zadanie BP

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: {{{1}}}
Študijný program: {{{2}}}
Téma: {{{3}}}
Zadanie:

{{{4}}}

Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:

{{{5}}}

Zadávateľ: {{{6}}}
Vedúci bakalárskej práce: {{{7}}}
Konzultant: {{{8}}}

V Trenčíne, {{{9}}}

{{{10}}}
Vedúci katedry {{{11}}}
{{{12}}}

dekan FM TnUAD