PySimEd:IPython interface

Z kiwiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Interactive diagram control

Súbor pse3.py obsahuje triedu rozhrania PSE pre interaktívne ovládanie diagramu z prostredia pythonovského shellu alebo skriptu. Komunikácia medzi diagramom a shellom je sprostredkovaná prostredníctvom systémovej pipe ( štandardne vytváranej v adresári /tmp ).

V diagrame musí byť umiestnený komponent PPC (Python Pipe Control), ktorého parameter Pipe musí mať rovnaké meno, ako pipe zadaná v konštruktore objektu PSE.

class PSE()
  def __init__(self, pipePath=None)        # constructor, optional parameter pipe name
  def setPipe(self, pipePath)           # define / redefine pipe name
  def getCompList(self)              # return all diagram component refererences 
  def getNetList(self):              # return all diagram net names 
  def getValue(self, ref, paramId='Value')     # return component (ref) parameter (paramId) value
  def setValue(self, ref, value, paramId='Value') # set component (ref) parameter (paramId) value
  def simStart(self)                # start / restart simulation
  def simStop(self)                # stop simulation
  def simReset(self)                # initialize all diagram components
  def simState(self)                # return current simulation state 
  def startApp(self, fileName='')         # start main pse application as subprocess
  def startLib(self)                # start library manager as subprocess

Diagram control with IPython shell

Start IPython shell ipython3 or IPython notebook ipython3 notebook

>> from pse import *  # import interface
>> p = PSE('myPipe')  # start interface
>> p.startApp()     # start psee main application
>> p.startLib()     # start library manager

Create or load some diagram. Place PPC component in to diagram, setup parameter Pipe value ('myPipe').

>> p.startSim()     # run simulation
>> x=p.getValue('A1')  # read component parameter value (scalar or vector)
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Rýchle linky
Nástroje
Tlačiť/exportovať